Jagiellonian University Repository

Academic event report : 15th International Pragmatics Conference (IPra2017), 16-21 July 2017, Belfast, Northern Ireland

pcg.skipToMenu

Academic event report : 15th International Pragmatics Conference (IPra2017), 16-21 July 2017, Belfast, Northern Ireland

Bibliographic description

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa