Jagiellonian University Repository

La figura della monaca: due sguardi a confronto : "Storia di una capinera" di Giovanni Verga e "Suor Giovanna della Croce" di Matilde Serao

La figura della monaca: due sguardi a confronto : ...

Bibliographic description

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa