Jagiellonian University Repository

Perspektywa Riggana : o fokalizacji w filmie "Birdman" Alejandro Gonzáleza Iñárritu

pcg.skipToMenu

Perspektywa Riggana : o fokalizacji w filmie "Birdman" Alejandro Gonzáleza Iñárritu

Show full item record

dc.contributor.author Kościński, Jędrzej [USOS179684] pl
dc.date.accessioned 2018-01-04T10:08:08Z
dc.date.available 2018-01-04T10:08:08Z
dc.date.issued 2017 pl
dc.identifier.issn 2299-1638 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/47998
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/pl/legalcode *
dc.title Perspektywa Riggana : o fokalizacji w filmie "Birdman" Alejandro Gonzáleza Iñárritu pl
dc.title.alternative Riggan's perspective : focalization in "Birdman" by Alejandro González Iñárritu pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 63-71 pl
dc.description.additional Bibliogr. s. 71 pl
dc.identifier.weblink http://www.doktoranci.uj.edu.pl/documents/1167150/0/ZN+hum+19_4_2017/58037c15-2f0d-4ee2-9dcc-2ff5695b35fb#page=63 pl
dc.abstract.pl Artykuł stanowi analizę narracji filmu Birdman Alejandro Gonzáleza Iñárritu. Autor koncentruje się na fokalizacji, czyli ogniskowaniu narracji na konkretnym bohaterze. W tekście przybliża się rozumienie tego pojęcia przez Gérarda Genette'a, Mieke Bal i Edwarda Branigana, a następnie analizuje się sposoby ograniczania w filmie perspektywy za pomocą efektów specjalnych, pozorowanego braku montażu i dialogów. pl
dc.abstract.en The article is an analysis of the movie Birdman by Alejandro Gonzáleza Iñárritu, in terms of focalization of the narration on specific character. The author brings closer theories of focalization by Gérard Genette, Mieke Bal and Edward Branigan and analyse ways in which the film narrows the perspective of narration - using special effects, dialogues and imitating the lack of editing. pl
dc.subject.pl fokalizacja pl
dc.subject.pl narracja pl
dc.subject.pl Mieke Bal pl
dc.subject.pl Edward Branigan pl
dc.subject.en focalization pl
dc.subject.en narration pl
dc.subject.en Mieke Bal pl
dc.subject.en Edward Branigan pl
dc.description.number 19 (4) pl
dc.identifier.eissn 2082-9469 pl
dc.title.journal Zeszyty Naukowe Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego. Nauki Humanistyczne pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2018-01-04 pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej : Instytut Sztuk Audiowizualnych pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-NC; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 3.0 Polska