Jagiellonian University Repository

Oxidation-induced increase in photoreactivity of bovine retinal lipid extract

pcg.skipToMenu

Oxidation-induced increase in photoreactivity of bovine retinal lipid extract

Show full item record

dc.contributor.author Kościelniak, Anna [SAP14025765] pl
dc.contributor.author Serafin, Magdalena [SAP14017320] pl
dc.contributor.author Duda, Mariusz [SAP14013594] pl
dc.contributor.author Oleś, Tomasz [USOS21445] pl
dc.contributor.author Żądło, Andrzej [SAP13902010] pl
dc.contributor.author Broniec, Agnieszka [SAP12019564] pl
dc.contributor.author Berdeaux, O. pl
dc.contributor.author Gregoire, S. pl
dc.contributor.author Bretillon, L. pl
dc.contributor.author Sarna, Tadeusz [SAP11004925] pl
dc.contributor.author Pawlak, Anna [SAP11016784] pl
dc.date.accessioned 2017-12-13T10:45:25Z
dc.date.available 2017-12-13T10:45:25Z
dc.date.issued 2017 pl
dc.identifier.issn 1085-9195 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/47581
dc.language eng pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode.pl *
dc.title Oxidation-induced increase in photoreactivity of bovine retinal lipid extract pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 443-454 pl
dc.subject.en retina pl
dc.subject.en lipids pl
dc.subject.en polyunsaturated fatty acids pl
dc.subject.en oxidation pl
dc.subject.en photor pl
dc.description.volume 75 pl
dc.description.number 3-4 pl
dc.identifier.doi 10.1007/s12013-017-0832-3 pl
dc.identifier.eissn 1559-0283 pl
dc.title.journal Cell Biochemistry and Biophysics pl
dc.title.volume Special issue : Xth International Workshop on EPR in Biology and Medicine pl
dc.language.container eng pl
dc.affiliation Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii : Zakład Biofizyki pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY; inne; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / P pl
.pointsMNiSW [2017 A]: 25


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa