Jagiellonian University Repository

Ramowe studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego związku metropolitalnego a władztwo planistyczne gminy

pcg.skipToMenu

Ramowe studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego związku metropolitalnego a władztwo planistyczne gminy

Show full item record

dc.contributor.author Małysa-Sulińska, Katarzyna [SAP11019871] pl
dc.date.accessioned 2017-11-30T18:32:14Z
dc.date.available 2017-11-30T18:32:14Z
dc.date.issued 2017 pl
dc.identifier.issn 0035-9629 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/46967
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/pl/legalcode *
dc.title Ramowe studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego związku metropolitalnego a władztwo planistyczne gminy pl
dc.title.alternative A framework of the feasibility study regarding spatial development of a metropolis and a planning capacity of a gmina pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 91-107 pl
dc.description.additional Streszcz. ang. s. 107. pl
dc.identifier.weblink http://pressto.amu.edu.pl/index.php/rpeis/article/viewFile/10160/9745 pl
dc.description.volume 79 pl
dc.description.number 3 pl
dc.description.publication 1,8 pl
dc.identifier.doi 10.14746/rpeis.2017.79.3.8 pl
dc.title.journal Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2017-11-28 pl
dc.affiliation Wydział Prawa i Administracji : Katedra Prawa Samorządu Terytorialnego pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-NC-ND; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / P pl
.pointsMNiSW [2017 B]: 11


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa