Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Experimental analysis of genetic robustness in natural isolates of Saccharomyces cerevisiae

Experimental analysis of genetic robustness in natural ...

Opis pozycji

Pliki tej pozycji

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach

Copyright Poza zaznaczonymi wyjątkami, licencja tej pozycji opisana jest jako Copyright