Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Strategie zarządzania rozwojem regionu w ujęciu wielokryterialnego modelu decyzyjnego

Strategie zarządzania rozwojem regionu w ujęciu ...

Opis pozycji

Pliki tej pozycji

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach

Copyright Poza zaznaczonymi wyjątkami, licencja tej pozycji opisana jest jako Copyright