Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Liposomalny układ hybrydowy do celowanej terapii przeciwnowotworowej w raku jelita grubego

Liposomalny układ hybrydowy do celowanej terapii ...

Opis pozycji

Pliki tej pozycji

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach

Copyright Poza zaznaczonymi wyjątkami, licencja tej pozycji opisana jest jako Copyright