Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Renyi's quadratic entropy in classification

Renyi's quadratic entropy in classification

Opis pozycji

Pliki tej pozycji

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach

Copyright Poza zaznaczonymi wyjątkami, licencja tej pozycji opisana jest jako Copyright