Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Population genetic diversity and relationships between two closely related forest violets V. reichenbachiana Jordan ex Bor. and V. riviniana Rchb. (Violaceae) based on nuclear, plastid and AFLP markers

Population genetic diversity and relationships between ...

Opis pozycji

Pliki tej pozycji

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach

Copyright Poza zaznaczonymi wyjątkami, licencja tej pozycji opisana jest jako Copyright