Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Sztuka jako przestrzeń i medium pamięci : recepcja drugiej wojny światowej w sztuce niemieckiej w świetle współczesnych teorii pamięci

Sztuka jako przestrzeń i medium pamięci : recepcja ...

Opis pozycji

Pliki tej pozycji

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach

Copyright Poza zaznaczonymi wyjątkami, licencja tej pozycji opisana jest jako Copyright