Jagiellonian University Repository

"Darń kazał legnąć, a duch kazał myślić" : Ioannes Dantiscus, Ignacy Krasicki i topos "nox errat"

pcg.skipToMenu

"Darń kazał legnąć, a duch kazał myślić" : Ioannes Dantiscus, Ignacy Krasicki i topos "nox errat"

Bibliographic description

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa