Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Adaptations to elevated copper concentrations in invertebrates : multigeneration studies on Tribolium castaneum

Adaptations to elevated copper concentrations in ...

Opis pozycji

Pliki tej pozycji

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach

Copyright Poza zaznaczonymi wyjątkami, licencja tej pozycji opisana jest jako Copyright