Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Biokompatybilne, superparamagnetyczne nanocząstki tlenku żelaza do zastosowań biomedycznych

Biokompatybilne, superparamagnetyczne nanocząstki ...

Opis pozycji

Pliki tej pozycji

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach

Copyright Poza zaznaczonymi wyjątkami, licencja tej pozycji opisana jest jako Copyright