Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Small-molecule inhibitors of the Mdm2-p53 protein-protein interaction: substituted 1,5-dihydro-2H-pyrrol-2-ones and tetrazoles

Small-molecule inhibitors of the Mdm2-p53 protein-protein ...

Opis pozycji

Pliki tej pozycji

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach

Copyright Poza zaznaczonymi wyjątkami, licencja tej pozycji opisana jest jako Copyright