Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Synteza aldoz na drodze enancjoselektywnej reakcji aldolowej

Synteza aldoz na drodze enancjoselektywnej reakcji aldolowej

Opis pozycji

Pliki tej pozycji

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach

Copyright Poza zaznaczonymi wyjątkami, licencja tej pozycji opisana jest jako Copyright