Jagiellonian University Repository

Nazi hunting jako performans : performatywność polowania na nazistów w świetle filozofii Hannah Arendt

pcg.skipToMenu

Nazi hunting jako performans : performatywność polowania na nazistów w świetle filozofii Hannah Arendt

Bibliographic description

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 3.0 Polska