Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Liposomalne nanonośniki fosfatazy alkalicznej stabilizowane syntetycznymi polielektrolitami amfifilowymi

Liposomalne nanonośniki fosfatazy alkalicznej ...

Opis pozycji

Pliki tej pozycji

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach

Copyright Poza zaznaczonymi wyjątkami, licencja tej pozycji opisana jest jako Copyright