Jagiellonian University Repository

Drogi negatywności : nurt estetyczno-religijny w poezji i muzyce awangardowej w XX wieku

pcg.skipToMenu

Drogi negatywności : nurt estetyczno-religijny w poezji i muzyce awangardowej w XX wieku

Show full item record

dc.contributor.advisor Hejmej, Andrzej [SAP11017510] pl
dc.contributor.author Kmiecik, Michalina [SAP14011038] pl
dc.date.accessioned 2017-09-14T08:38:29Z
dc.date.available 2017-09-14T08:38:29Z
dc.date.submitted 2015-04-29 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/44192
dc.language pol pl
dc.rights Copyright *
dc.rights.uri http://ruj.uj.edu.pl/4dspace/License/copyright/licencja_copyright.pdf *
dc.title Drogi negatywności : nurt estetyczno-religijny w poezji i muzyce awangardowej w XX wieku pl
dc.title.alternative Paths of Negativity. The Aesthetico-Religious Orientation in Avant-Garde Poetry and Music of the Twentieth Century pl
dc.type Thesis pl
dc.place Kraków pl
dc.description.physical 326 pl
dc.description.additional Dostęp do publikacji jest możliwy w Archiwum UJ pl
dc.subject.pl awangarda pl
dc.subject.pl estetyka negatywna pl
dc.subject.pl Paul Celan pl
dc.subject.pl Aleksander Wat pl
dc.subject.pl dodekafonia pl
dc.subject.en avant-garde pl
dc.subject.en negative aesthetics pl
dc.subject.en Paul Celan pl
dc.subject.en Aleksander Wat pl
dc.subject.en twelve-tone music pl
dc.identifier.callnumber Dokt. 2015/094 pl
dc.contributor.institution Uniwersytet Jagielloński. Wydział Polonistyki pl
dc.contributor.reviewer Dziadek, Adam pl
dc.contributor.reviewer Zawadzki, Andrzej [SAP11017368] pl
dc.affiliation Wydział Polonistyki pl
dc.rights.original bez licencji pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Copyright Except where otherwise noted, this item's license is described as Copyright