Jagiellonian University Repository

Internetowy Przegląd Prawniczy TBSP UJ

pcg.skipToMenu

Internetowy Przegląd Prawniczy TBSP UJ

 


Internetowy Przegląd Prawniczy TBSP UJ jest kwartalnikiem wydawanym przez Towarzystwo Biblioteki Słuchaczów Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego w latach 2008-2019. W czasopiśmie publikowane są przede wszystkim teksty studentów i doktorantów.

Internetowy Przegląd Prawniczy TBSP UJ przeznaczony jest dla studentów i doktorantów prawa, filozofii oraz ekonomii, a także pracowników naukowych uczelni wyższych oraz przedstawicieli zawodów prawniczych.

Czasopismo ukazywało się wyłącznie w wersji elektronicznej.

Archiwalne numery czasopisma znajdują się na stronie internetowej Przeglądu Prawniczego TBSP UJ

Od 2020 roku czasopismo ukazuje się pod tytułem Przegląd Prawniczy TBSP UJ

Collections in this community

Search