Jagiellonian University Repository

Internetowy Przegląd Prawniczy TBSP UJ

pcg.skipToMenu

Internetowy Przegląd Prawniczy TBSP UJ

 


Internetowy Przegląd Prawniczy TBSP UJ jest kwartalnikiem wydawanym przez Towarzystwo Biblioteki Słuchaczów Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego od 2008 roku. W czasopiśmie publikowane są przede wszystkim teksty studentów i doktorantów.

Internetowy Przegląd Prawniczy przeznaczony jest dla studentów i doktorantów prawa, filozofii oraz ekonomii, a także pracowników naukowych uczelni wyższych oraz przedstawicieli zawodów prawniczych.

Czasopismo ukazuje się wyłącznie w wersji elektronicznej.

Strona internetowa Internetowego Przeglądu Prawniczego

Collections in this community

Search