Internetowy Przegląd Prawniczy TBSP UJ

 


Internetowy Przegląd Prawniczy TBSP UJ jest kwartalnikiem wydawanym przez Towarzystwo Biblioteki Słuchaczów Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego od 2008 roku. W czasopiśmie publikowane są przede wszystkim teksty studentów i doktorantów.

Internetowy Przegląd Prawniczy przeznaczony jest dla studentów i doktorantów prawa, filozofii oraz ekonomii, a także pracowników naukowych uczelni wyższych oraz przedstawicieli zawodów prawniczych.

Czasopismo ukazuje się wyłącznie w wersji elektronicznej.

Strona internetowa Internetowego Przeglądu Prawniczego

Kolekcje w tym zbiorze

Najnowsze pozycje

View more

Szukaj w RUJ


Szukanie zaawansowane

Statystyki

Kanały RSS