Jagiellonian University Repository

Przyczyny wygaszenia preferencji historycznych GATT w przypadku uczestnictwa ich gwaranta w regionalnych porozumieniach handlowych : analiza matematyczna

Przyczyny wygaszenia preferencji historycznych GATT ...

Bibliographic description

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa