Jagiellonian University Repository

"Dzieci w widowisku mężczyzn”? : realizacja biernego prawa wyborczego przez kobiety z województw południowo-wschodnich II Rzeczypospolitej

pcg.skipToMenu

"Dzieci w widowisku mężczyzn”? : realizacja biernego prawa wyborczego przez kobiety z województw południowo-wschodnich II Rzeczypospolitej

Bibliographic description

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa