Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Porównanie wpływu różnych stężeń soli kadmu na wybrane parametry fizjologiczne Arabidopsis arenosa z populacji z terenów skażonych przez górnictwo cynkowo-ołowiowe i terenów nieskażonych : badania modelowe

Porównanie wpływu różnych stężeń soli kadmu na wybrane ...

Opis pozycji

Pliki tej pozycji

Plik Rozmiar Format Przeglądanie

Nie ma plików powiązanych z tą pozycją.

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach