Jagiellonian University Repository

Lokalność i mobilność kulturowa teatru : śladami Arlekina i Pulcinelli

pcg.skipToMenu

Lokalność i mobilność kulturowa teatru : śladami Arlekina i Pulcinelli

Show full item record

dc.contributor.author Bal, Ewa [SAP11019931] pl
dc.date.accessioned 2017-06-21T10:11:04Z
dc.date.available 2017-06-21T10:11:04Z
dc.date.issued 2017 pl
dc.identifier.isbn 978-83-233-4257-1 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/41696
dc.language pol pl
dc.rights Dozwolony użytek utworów chronionych *
dc.rights.uri http://ruj.uj.edu.pl/4dspace/License/copyright/licencja_copyright.pdf *
dc.title Lokalność i mobilność kulturowa teatru : śladami Arlekina i Pulcinelli pl
dc.title.alternative Locality and cultural mobility of the theatre : tracing Harlequin and Pulcinella pl
dc.type Book pl
dc.pubinfo Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego pl
dc.description.physical 371 pl
dc.description.additional Strona wydawcy: https://www.wuj.pl pl
dc.subject.pl lokalność pl
dc.subject.pl teatr włoski pl
dc.subject.pl mobilność kulturowa pl
dc.subject.pl dramat pl
dc.subject.en locality pl
dc.subject.en italian theatre pl
dc.subject.en cultural mobility pl
dc.subject.en drama pl
dc.description.series Nowe Perspektywy - Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego pl
dc.description.publication 23 pl
dc.identifier.eisbn 978-83-233-9610-9 pl
dc.affiliation Wydział Polonistyki : Katedra Performatyki pl
dc.subtype Monography pl
dc.rights.original OTHER; otwarte repozytorium; ostateczna wersja wydawcy; po opublikowaniu; 24 pl
dc.identifier.project NN103407440 pl
dc.publisher.ministerial Uniwersytet Jagielloński w Krakowie pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Dozwolony użytek utworów chronionych Except where otherwise noted, this item's license is described as Dozwolony użytek utworów chronionych