Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Kto zje żabę Haberschracka? : symbolika żaby w Poliptyku Augustiańskim Mikołaja Haberschracka, XV w

Kto zje żabę Haberschracka? : symbolika żaby w ...

Opis pozycji

Pliki tej pozycji

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska Poza zaznaczonymi wyjątkami, licencja tej pozycji opisana jest jako Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska