Jagiellonian University Repository

Mowa pana Mariana Zdziechowskiego miana w Dorpacie do kolegów uniwersyteckich dla uczczenia powstania polskiego 1831 roku

Mowa pana Mariana Zdziechowskiego miana w Dorpacie ...

Bibliographic description

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 3.0 Polska