Jagiellonian University Repository

A critical view on the phenol index as a measure of phenol compounds content in waters : application of a biosensor

A critical view on the phenol index as a measure of ...

Show full item record

dc.contributor.author Kochana, Jolanta [SAP11013864] pl
dc.contributor.author Adamski, Juliusz [USOS1487] pl
dc.contributor.author Parczewski, Andrzej [SAP11005091] pl
dc.date.accessioned 2015-03-23T09:04:05Z
dc.date.available 2015-03-23T09:04:05Z
dc.date.issued 2012 pl
dc.identifier.issn 1898-6196 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/4052
dc.language eng pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/legalcode *
dc.title A critical view on the phenol index as a measure of phenol compounds content in waters : application of a biosensor pl
dc.title.alternative Krytyczna ocena przydatności indeksu fenolowego jako miary zawartości związków fenolowych w wodzie : zastosowanie biosensora pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 383-391 pl
dc.identifier.weblink https://content.sciendo.com/view/journals/eces/19/3/article-p383.xml pl
dc.subject.en phenol index pl
dc.subject.en tyrosinase pl
dc.subject.en biosensor pl
dc.subject.en factorial designs pl
dc.description.volume 19 pl
dc.description.number 3 pl
dc.identifier.doi 10.2478/v10216-011-0028-5 pl
dc.identifier.eissn 2084-4549 pl
dc.title.journal Ecological Chemistry and Engineering. S pl
dc.language.container eng pl
dc.date.accession 2018-11-26 pl
dc.affiliation Wydział Chemii : Zakład Chemii Analitycznej pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-NC-ND; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / P pl
.pointsMNiSW [2012 A]: 15


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0