Jagiellonian University Repository

Dane publikacji dla PBN

Comments on the published article "The effect of ...Afiliacja publikacji do jednostki

autor/redaktor Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej nie afiliował
Tomczyk Wojciech

Zatrudnienie w jednostce w roku publikacji

autor/redaktor Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
Tomczyk Wojciech

Obszar wiedzy autora

autor/redaktor Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
Tomczyk Wojciech