Jagiellonian University Repository

Przydatność metod badania potrzeb odbiorców internetowych serwisów informacyjnych w kontekście zarządzania informacją-produktem

pcg.skipToMenu

Przydatność metod badania potrzeb odbiorców internetowych serwisów informacyjnych w kontekście zarządzania informacją-produktem

Show full item record

dc.contributor.author Laberschek, Marcin [SAP14002071] pl
dc.date.accessioned 2017-04-21T11:08:18Z
dc.date.available 2017-04-21T11:08:18Z
dc.date.issued 2011 pl
dc.identifier.issn 1896-8201 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/39581
dc.language pol pl
dc.rights Dozwolony użytek utworów chronionych  *
dc.rights.uri http://ruj.uj.edu.pl/4dspace/License/copyright/licencja_copyright.pdf *
dc.title Przydatność metod badania potrzeb odbiorców internetowych serwisów informacyjnych w kontekście zarządzania informacją-produktem pl
dc.title.alternative The usefulness of the methods of researching the needs of the customers of information web sites in the context of the management of information perceived as product pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 27-41 pl
dc.description.additional Bibliogr. s. 40-41 pl
dc.identifier.weblink http://www.ejournals.eu/Zarzadzanie-w-Kulturze/Tom-12-2011/12-1-2011/art/239/ pl
dc.abstract.pl Poruszona w niniejszym opracowaniu problematyka pozostaje w zgodzie z aktualnymi koncepcjami badawczymi pojmującymi informację dziennikarską jako dobro rynkowe – produkt. Zarządzanie produktem polega na opracowaniu takiej strategii, aby wprowadzony na rynek produkt był wyjątkowy: wyróżniał się spośród konkurencji i odpowiadał potrzebom odbiorców. Wcześniej jednak, potrzeby te należy poznać. W pracy omówiono metody badań potrzeb odbiorców, które uszeregowano pod kątem ich przydatności w odniesieniu do zarządzania informacją-produktem. pl
dc.abstract.en The content of this study remains aligned with present-day research designs which perceive the journalism information as a market good, i.e. a product. The product management consists in devising strategies which make the marketed product exceptional, let it excel the competition and match the client needs. However, these needs should be first examined. The paper analyses methods of researching client needs and organizes them from the perspective of their usefulness in the management of information perceived as a product. pl
dc.subject.pl informacja jako produkt pl
dc.subject.pl zarządzanie informacją pl
dc.subject.pl badania konsumentów informacji pl
dc.subject.pl produkt medialny pl
dc.subject.pl konstrukcja nowej informacji pl
dc.subject.pl potrzeby konsumentów informacji pl
dc.subject.pl badania site-centric pl
dc.subject.pl badania user-centric pl
dc.subject.pl badania użyteczności informacji pl
dc.subject.pl permanentna ocena informacji pl
dc.subject.en information as product pl
dc.subject.en information management pl
dc.subject.en reserch of information consumers pl
dc.subject.en media product pl
dc.subject.en construction of new information pl
dc.subject.en needs of information consumers pl
dc.subject.en site-centric research pl
dc.subject.en user-centric research pl
dc.subject.en information usability research pl
dc.subject.en permanent evaluation of information pl
dc.description.volume 12 pl
dc.description.number 1 pl
dc.description.publication 1 pl
dc.identifier.doi 10.4467/20843976ZK.11.003.0126 pl
dc.identifier.eissn 2084-3976 pl
dc.title.journal Zarządzanie w Kulturze pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2017-04-21 pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej : Instytut Kultury pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original OTHER; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; po opublikowaniu; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / P pl
.pointsMNiSW [2011 B]: 5


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Dozwolony użytek utworów chronionych  Except where otherwise noted, this item's license is described as Dozwolony użytek utworów chronionych