Jagiellonian University Repository

Focal biliary system obstruction and atypical liver mass : intrabiliary ruptured cyst hydatid case report

pcg.skipToMenu

Focal biliary system obstruction and atypical liver mass : intrabiliary ruptured cyst hydatid case report

Bibliographic description

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska