Jagiellonian University Repository

Contemporary kathak w Wielkiej Brytanii jako przestrzeń negocjowania transkulturowej tożsamości diaspory

pcg.skipToMenu

Contemporary kathak w Wielkiej Brytanii jako przestrzeń negocjowania transkulturowej tożsamości diaspory

Bibliographic description

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 3.0 Polska