Jagiellonian University Repository

Kalisz na widokówkach : kolekcja ze zbiorów Biblioteki Jagiellońskiej

Kalisz na widokówkach : kolekcja ze zbiorów Biblioteki ...

Show full item record

dc.contributor.author Kurek, Beata [SAP12017746] pl
dc.date.accessioned 2017-02-01T08:21:56Z
dc.date.available 2017-02-01T08:21:56Z
dc.date.issued 2016 pl
dc.identifier.issn 1426-6547 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/36544
dc.language pol pl
dc.rights Dodaję tylko opis bibliograficzny *
dc.rights.uri *
dc.title Kalisz na widokówkach : kolekcja ze zbiorów Biblioteki Jagiellońskiej pl
dc.title.alternative Kalisz on postcards : the collection of the Jagiellonian Library pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 95-114 pl
dc.identifier.weblink http://media.wix.com/ugd/f6707c_ba3451adbaa0406db1468f45044785c3.pdf pl
dc.abstract.pl Karty korespondencyjne, jak początkowo je zwano, mają już swoją ponad stuletnią historię. Z biegiem czasu stały się przedmiotem kolekcjonerskim, o wiele później gromadzonym również przez biblioteki. W Bibliotece Jagiellońskiej jest zbiór 81 kartek widokowych związanych z Kaliszem. Ich opis stał się pretekstem do przedstawienia zmian jakie zachodziły w architekturze i życiu społecznym miasta w latach 1961-1989. We wstępie umieszczono krótką historię widokówki. pl
dc.abstract.en Correspondence cards, as they were originally known, already have more than a hundred-year-old history. Over time they became collectors' items, much later collected also by the libraries. The Jagiellonian Library owns a collection of 81 postcards related to Kalisz. Their description was a pretext to present the changes taking place in the architecture and in the social life of the city in 1961-1989. In the preface the author presented a brief history of postcards. pl
dc.subject.pl Biblioteka Jagiellońska pl
dc.subject.pl widokówki pl
dc.subject.pl zbiory specjalne pl
dc.subject.pl calisiana pl
dc.subject.en The Jagiellonian Library pl
dc.subject.en postcards pl
dc.subject.en special collections pl
dc.subject.en Kalisz prints pl
dc.description.number 16 pl
dc.title.journal Zeszyty Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk pl
dc.title.volume Miscellanea archiwalne, biblioteczne i muzealne pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2017-02-01 pl
dc.affiliation Pion Prorektora ds. polityki kadrowej i finansowej : Biblioteka Jagiellońska pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original OTHER; inne; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0; pl
.pointsMNiSW [2016 B]: 6


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)