Jagiellonian University Repository

Poznawcze i neuronalne mechanizmy doświadczania podmiotowości : analiza problemu na przykładzie iluzji gumowej ręki

pcg.skipToMenu

Poznawcze i neuronalne mechanizmy doświadczania podmiotowości : analiza problemu na przykładzie iluzji gumowej ręki

Show full item record

dc.contributor.author Łukowska, Marta [USOS62992] pl
dc.contributor.author Siedlecka, Marta [SAP14002621] pl
dc.contributor.author Wierzchoń, Michał [SAP11018430] pl
dc.contributor.editor Warmbier, Adriana [SAP14000611] pl
dc.date.accessioned 2017-01-27T11:52:25Z
dc.date.available 2017-01-27T11:52:25Z
dc.date.issued 2016 pl
dc.identifier.isbn 978-83-7638-756-7 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/36257
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/legalcode *
dc.title Poznawcze i neuronalne mechanizmy doświadczania podmiotowości : analiza problemu na przykładzie iluzji gumowej ręki pl
dc.title.alternative Cognitive and neuronal mechanisms of selfhood : the analysis based on the example of the rubber hand illusion pl
dc.type BookSection pl
dc.pubinfo Kraków : Księgarnia Akademicka pl
dc.description.physical 145-159 pl
dc.identifier.weblink http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/36304 pl
dc.description.publication 0,87 pl
dc.title.container Spór o podmiotowość : perspektywa interdyscyplinarna pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2017-01-29 pl
dc.affiliation Wydział Filozoficzny : Instytut Psychologii pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY; otwarte repozytorium; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0; pl
dc.identifier.project 2012/07/D/HS1/01099 pl
dc.identifier.project ROD UJ / P pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 3.0 Polska