Jagiellonian University Repository

Students’ perspective on Web 2.0-enhanced telecollaboration as added value in translator education

pcg.skipToMenu

Students’ perspective on Web 2.0-enhanced telecollaboration as added value in translator education

Bibliographic description

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa