Jagiellonian University Repository

Scholar – fictionist – memoirist : David Lodge’s documentary (self-)biography in "Quite a good time to be born : 1935-1975"

pcg.skipToMenu

Scholar – fictionist – memoirist : David Lodge’s documentary (self-)biography in "Quite a good time to be born : 1935-1975"

Bibliographic description

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa