Jagiellonian University Repository

Komputeryzacja informacji biograficznej w Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego : stan obecny, perspektywy, koncepcje

pcg.skipToMenu

Komputeryzacja informacji biograficznej w Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego : stan obecny, perspektywy, koncepcje

Bibliographic description

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska