Jagiellonian University Repository

Koncepcja humoru i dowcipu w ujęciu Stefana Szumana

pcg.skipToMenu

Koncepcja humoru i dowcipu w ujęciu Stefana Szumana

Show full item record

dc.contributor.author Tytko, Marek Mariusz [SAP12014693] pl
dc.date.accessioned 2016-12-13T07:38:13Z
dc.date.available 2016-12-13T07:38:13Z
dc.date.issued 2011 pl
dc.identifier.issn 2544-9427 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/33651
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/legalcode *
dc.title Koncepcja humoru i dowcipu w ujęciu Stefana Szumana pl
dc.title.alternative The concept of humour and wit by Stefan Szuman pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 131-143 pl
dc.description.additional Publikacja przetłum. na j. czeski: Libor, Martinek (2011). "Koncepce humoru a vtípu v pojeti Stefana Szumana". W: XLinguae.eu, Issue 3, p. 17-21. pl
dc.abstract.pl Artykuł ukazuje Stefana Szumana koncpecję humoru i dowcipu (słonego kawału, konceptu), satyry i żartu w literaturze. Stefan Szuman (urodzony w 1889 r. w Toruniu, zmarły w 1972 r. w Warszawie) był polskim profesorem psychologii pedagogicznej, doktorem medycyny i doktorem filozofii. Stworzył oryginalną koncpecję humoru i dowcipu, satyry i żartu w literaturze i wyjaśnił różne typy humoru i dowcipu.Ukazał relacje pomiędzy typami humoru i dowcipu oraz typami ludzkich charakterów. Stefan Szuman gościł w Czechosłowacji przed II wojną światową i utrzymywał liczne kontakty z czeskimi i słowackimi naukowcami (np. prof. Františkiem Serackym, Praski Uniwersytet Karola), naukowymi czasopismami i Towarzystwem Polsko-Czechosłowackim. Szuman był bardzo przyjaźnie nastawiony do innych narodów oraz ich kultur., szczególnie do ich własnych literatur, ich humoru i dowcipu. pl
dc.abstract.en The article presents Stefan Szuman’s conception of humour and wit (salt, esprit, ingenuity), satire and joke in literature. Stefan Szuman (born 1889 in Toruń, died in 1972 in Warsaw) was a Polish professor of psychological pedagogy, a doctor of medicine and a doctor of philosophy. He created original conception of humour and wit, satire and joke in literature and he explained different types of humour and wit. He has shown relations between types of humour and types of human characters. Stefan Szuman visited Czechoslovakia before the World War II and he kept many contacts with Bohemian and Slovak scholars (e. g. prof. František Seracký, The Carol University of Prague), scientific magazins and Polish-Czech Society. Szuman was very friendly to another nations and to their cultures, especially to their own literature, their humour and wit. pl
dc.subject.pl humor pl
dc.subject.pl wic pl
dc.subject.pl slony dowcip pl
dc.subject.pl pomysł pl
dc.subject.pl koncept pl
dc.subject.pl satyra pl
dc.subject.pl żart pl
dc.subject.pl kawał pl
dc.subject.pl polska psychologia pl
dc.subject.pl polska pedagogika pl
dc.subject.pl historia wychowania pl
dc.subject.pl historia literatury pl
dc.subject.pl polska kultura pl
dc.subject.pl Stefan Szuman (1889-1972) pl
dc.subject.pl polsko-czeskie relacje pl
dc.subject.pl Polska pl
dc.subject.pl Czechosłowacja pl
dc.subject.en humour pl
dc.subject.en wit pl
dc.subject.en salt pl
dc.subject.en esprit pl
dc.subject.en ingenuity pl
dc.subject.en satire pl
dc.subject.en joke pl
dc.subject.en jest pl
dc.subject.en Polish psychology pl
dc.subject.en Polish pedagogy pl
dc.subject.en history of education pl
dc.subject.en history of literature pl
dc.subject.en Polish culture pl
dc.subject.en Stefan Szuman (1889-1972) pl
dc.subject.en Polish-Czech (Bohemian) relations pl
dc.subject.en Poland pl
dc.subject.en Czechoslovakia pl
dc.description.number 1 (1) pl
dc.description.publication 1,11 pl
dc.identifier.eissn 2083-2923 pl
dc.title.journal Kultura i Wychowanie pl
dc.language.container pol pl
dc.affiliation Pion Prorektora ds. polityki kadrowej i finansowej : Biblioteka Jagiellońska pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original bez licencji pl
.pointsMNiSW [2011 B]: 5


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska