Jagiellonian University Repository

Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego i Bibliografia Publikacji Pracowników UJ

pcg.skipToMenu

Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego i Bibliografia Publikacji Pracowników UJ

Show full item record

dc.contributor.author Sanetra, Krystyna [SAP11007971] pl
dc.contributor.author Szafrański, Leszek [SAP14001203] pl
dc.date.accessioned 2015-02-26T06:29:25Z
dc.date.available 2015-02-26T06:29:25Z
dc.date.issued 2015 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/3335
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/legalcode *
dc.title Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego i Bibliografia Publikacji Pracowników UJ pl
dc.title.alternative Jagiellonian University Repository and Bibliography of Publications of Jagiellonian University's Staff Members pl
dc.type WorkingPaper pl
dc.place Kraków pl
dc.contributor.institution Uniwersytet Jagielloński pl
dc.contributor.institution Biblioteka Jagiellońska pl
dc.affiliation Pion Prorektora ds. polityki kadrowej i finansowej : Biblioteka Jagiellońska pl
dc.subtype none pl
dc.rights.original CC-BY-NC-ND; otwarte repozytorium; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0; pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska