Jagiellonian University Repository

Wyznaczanie profilu wiązki promieniowania używanego do cechowania tomografu PET

pcg.skipToMenu

Wyznaczanie profilu wiązki promieniowania używanego do cechowania tomografu PET

Bibliographic description

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa