Jagiellonian University Repository

3D global simulations of a cosmic-ray-driven dynamo in dwarf galaxies

pcg.skipToMenu

3D global simulations of a cosmic-ray-driven dynamo in dwarf galaxies

Bibliographic description

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa