Jagiellonian University Repository

Co to jest dobry argument? : metoda dyskursu eksperckiego w badaniach nad argumentacją

pcg.skipToMenu

Co to jest dobry argument? : metoda dyskursu eksperckiego w badaniach nad argumentacją

Bibliographic description

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0