Jagiellonian University Repository

Zarządzanie szkołą dla tworzenia efektywnego środowiska uczenia się

pcg.skipToMenu

Zarządzanie szkołą dla tworzenia efektywnego środowiska uczenia się

Bibliographic description

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 3.0 Polska