Jagiellonian University Repository

Analiza metadanych utworzonych w Komputerowym Katalogu Zbiorów Bibliotek Uniwersytetu Jagiellońskiego w ramach projektu SYNAT : w odniesieniu do różnych rodzajów obiektów cyfrowych, przyrostu rekordów oraz powiązań z innymi bazami : etap B4

pcg.skipToMenu

Analiza metadanych utworzonych w Komputerowym Katalogu Zbiorów Bibliotek Uniwersytetu Jagiellońskiego w ramach projektu SYNAT : w odniesieniu do różnych rodzajów obiektów cyfrowych, przyrostu rekordów oraz powiązań z innymi bazami : etap B4

Bibliographic description

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska