Jagiellonian University Repository

Una storia di lotte o una lotta di storie? : il ruolo delle idee nella sociologia storica di Karl Marx

pcg.skipToMenu

Una storia di lotte o una lotta di storie? : il ruolo delle idee nella sociologia storica di Karl Marx

Bibliographic description

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa