Jagiellonian University Repository

Wpływ morfodynamiki koryt rzecznych na działalność człowieka w Atlasie Wysokim : (na przykładzie doliny górnego Dades - Maroko)

pcg.skipToMenu

Wpływ morfodynamiki koryt rzecznych na działalność człowieka w Atlasie Wysokim : (na przykładzie doliny górnego Dades - Maroko)

Show full item record

dc.contributor.author Sobczak, Karolina pl
dc.contributor.author Biejat, Katarzyna pl
dc.contributor.author Dłużewski, Maciej pl
dc.contributor.author Gierszewski, Piotr pl
dc.contributor.author Michno, Anna [SAP11015996] pl
dc.contributor.editor Dłużewski, Maciej pl
dc.contributor.editor Rojan, Elżbieta pl
dc.contributor.editor Tsermegas, Irena pl
dc.date.accessioned 2016-09-21T09:17:07Z
dc.date.available 2016-09-21T09:17:07Z
dc.date.issued 2012 pl
dc.identifier.isbn 978-83-63245-72-6 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/30492
dc.language pol pl
dc.title Wpływ morfodynamiki koryt rzecznych na działalność człowieka w Atlasie Wysokim : (na przykładzie doliny górnego Dades - Maroko) pl
dc.title.alternative Impact of river channels morphodynamic on human activity in the High Atlas Mountains : case study of Upper Dades Valley, Morocco pl
dc.type BookSection pl
dc.pubinfo Warszawa : Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego pl
dc.description.physical 137-150 pl
dc.identifier.weblink https://www.researchgate.net/profile/Piotr_Gierszewski/publication/270161259 pl
dc.subject.pl procesy fluwialne pl
dc.subject.pl morfodynamika koryt rzecznych pl
dc.subject.pl góry wysokie pl
dc.subject.pl strefa półsucha pl
dc.subject.pl dolina górnego Dades pl
dc.subject.pl Atlas Wysoki pl
dc.subject.pl Maroko pl
dc.subject.en fluvial processes pl
dc.subject.en river channel morphodynamic pl
dc.subject.en high mountains pl
dc.subject.en semi-arid zone pl
dc.subject.en Upper Dades Valley pl
dc.subject.en High Atlas Mountains pl
dc.subject.en Morocco pl
dc.description.series Prace i Studia Geograficzne, ISSN 0208-4589; t. 49 pl
dc.description.points 5 pl
dc.description.publication 0,61 pl
dc.title.container Dynamika procesów geomorfologicznych w różnych strefach morfoklimatycznych pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2016-09-21 pl
dc.affiliation Wydział Biologii i Nauk o Ziemi : Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original OTHER; inne; ostateczna wersja wydawcy; po opublikowaniu; 24; pl
.pointsMNiSW [2012 B]: 4


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)