Jagiellonian University Repository

There must be some way out of here…? : o koncepcji prawa wyjścia (right to exit)

There must be some way out of here…? : o koncepcji ...

Show full item record

dc.contributor.author Dudek, Michał [SAP14006177] pl
dc.date.accessioned 2015-02-12T08:46:53Z
dc.date.available 2015-02-12T08:46:53Z
dc.date.issued 2010 pl
dc.identifier.issn 0014-2263 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/3042
dc.language pol pl
dc.rights Dodaję tylko opis bibliograficzny *
dc.rights.uri *
dc.title There must be some way out of here…? : o koncepcji prawa wyjścia (right to exit) pl
dc.title.alternative There must be some way out of here…? : on the right to exit pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 77-91 pl
dc.identifier.weblink http://etyka.uw.edu.pl/wp-content/uploads/2013/2/43scrd/Dudek-There-must-be-some-way-out-of-here-SCRD.pdf pl
dc.abstract.pl Artykuł przedstawia pojęcie prawa wyjścia (right to exit), które odgrywa jedną z głównych ról w wielu dyskusjach nad multikulturalizmem. Prawo wyjścia to prawo każdego członka opresyjnej lub dyskryminującej wspólnoty kulturowej do opuszczenia jej. Artykuł stanowi próbę rekonstrukcji pojęcia prawa wyjścia, która bierze pod uwagę wiele już dyskutowanych kwestii takich jak, między innymi, sama możliwość wyjścia, jego koszty, konsekwencje i funkcje. pl
dc.abstract.en The article presents the concept of the right to exit, which plays a central role in many current multicultural deliberations. The right to exit is a right of every member of an oppressive or discriminatory cultural community to leave this community. The paper attempts to reconstruct the concept of the right to exit in a way which takes into account a number of issues hitherto noticed in this debate, like, inter alia, the very possibility of 'exiting', its costs, consequences and functions. pl
dc.description.volume 43 pl
dc.description.points 9 pl
dc.description.publication 1,17 pl
dc.identifier.eissn 2392-1161 pl
dc.title.journal Etyka pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2016-07-19 pl
dc.affiliation Wydział Prawa i Administracji : Katedra Socjologii Prawa pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original OTHER; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0; pl
.pointsMNiSW [2010 A]: 9


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)