Jagiellonian University Repository

Stereotypowe wyobrażenia dziecka jako toposu empatycznego w dyskursie medialnym na temat ludobójstwa w Rwandzie na łamach "Gazety Wyborczej" w latach 1990-2016 : wnioski z badań jakościowych

Stereotypowe wyobrażenia dziecka jako toposu ...

Show full item record

dc.contributor.author Modzelewska, Anna [USOS78723] pl
dc.date.accessioned 2016-09-15T10:57:21Z
dc.date.available 2016-09-15T10:57:21Z
dc.date.issued 2016 pl
dc.identifier.issn 2299-1638 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/30276
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/pl/legalcode *
dc.title Stereotypowe wyobrażenia dziecka jako toposu empatycznego w dyskursie medialnym na temat ludobójstwa w Rwandzie na łamach "Gazety Wyborczej" w latach 1990-2016 : wnioski z badań jakościowych pl
dc.title.alternative Stereotypical models of children as the empathic topos in the selected narratives about the Rwandan genocide in the "Gazeta Wyborcza" daily in the years 1990-2016 : conclusions of the qualitative research pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 109-123 pl
dc.description.additional Bibliogr. s. 122-123 pl
dc.identifier.weblink http://www.doktoranci.uj.edu.pl/documents/1167150/0/ZN+Hum+12/f79f544b-e2f3-4a03-8d9c-ef980eaf7c96#page=109 pl
dc.abstract.pl Celem autorki jest analiza stereotypowych wyobrażeń dziecka, które przedstawiają dziennikarze "Gazety Wyborczej", obrazując specyfikę konfliktu w Rwandzie w latach 1990-2016. W artykule prezentowane są wnioski z badań jakościowych - analizy 350 artykułów prasowych dotyczących tematyki ludobójstwa w Rwandzie. Obraz tragedii dziecka jako toposu empatycznego stanowi częsty temat analizowanych tekstów. Autorka wyróżnia i omawia cztery stereotypowe sposoby postrzegania dziecka: dziecko ofiara, dziecko okrutne, dziecko maskotka oraz mały wojownik. pl
dc.abstract.en The aim of the author is to show the stereotypical models of children that are presented by journalists depicting the specificity of the war. The author presents them on the basis of the analysis of 350 newspaper articles regarding genocide in Rwanda, published in Gazeta Wyborcza in the years 1990-2016. An image of tragedy of a child, which is innocent, helpless and unconscious, is demonstrated in them very often. This happens because the children's image is an empathic topos, brought up to arise sympathy and show the cruelty of war. On the basis of the press articles, the author distinguishes and discusses four stereotypical models of children: the child victim, the cruel child, the mascot child and the little warrior. pl
dc.subject.pl dyskurs medialny pl
dc.subject.pl stereotypy pl
dc.subject.pl dziecko pl
dc.subject.pl cierpienie pl
dc.subject.pl ludobójstwo pl
dc.subject.pl wojna pl
dc.subject.en media discourse pl
dc.subject.en stereotypes pl
dc.subject.en child pl
dc.subject.en torment pl
dc.subject.en genocide pl
dc.subject.en war pl
dc.description.number 12 (1) pl
dc.identifier.eissn 2082-9469 pl
dc.title.journal Zeszyty Naukowe Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego. Nauki Humanistyczne pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2016-09-15 pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-NC; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0; pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 3.0 Polska