Jagiellonian University Repository

Informacja publiczna podlegająca udostępnieniu

pcg.skipToMenu

Informacja publiczna podlegająca udostępnieniu

Show full item record

dc.contributor.advisor Bandarzewski, Kazimierz [SAP11016015] pl
dc.contributor.author Setlak, Anna pl
dc.date.accessioned 2022-10-04T21:45:13Z
dc.date.available 2022-10-04T21:45:13Z
dc.date.submitted 2022-10-03 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/300825
dc.language pol pl
dc.title Informacja publiczna podlegająca udostępnieniu pl
dc.title.alternative Public information subject to sharing pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Praca skupia się na przedstawieniu na konkretnych przykładach czym jest informacja publiczna. Jej celem jest zdefiniowanie pojęcia informacja publiczna oraz przedstawienie konkretnych przykładów informacji, które stanowią informację publiczną i podlegają procedurze udostępnienia na mocy ustawy o dostępie do informacji publicznej. Podstawę stanowi aktualne orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego i Wojewódzkich Sądów Administracyjnych, piśmiennictwo, głównie komentarze do ustawy o dostępie do informacji publicznej oraz obowiązujące akty prawne. W pracy zastosowana została dogmatyczna metoda badań polegająca na analizie obowiązującego orzecznictwa sądowego, stanu prawnego oraz poglądów przedstawicieli wybranej doktryny, a całość pracy została podzielona na wstęp, pięć rozdziałów oraz wnioski końcowe. pl
dc.abstract.en The work focuses on presenting specific examples of what public information is. Its purpose is to define the concept of public information and to present specific examples of information that constitute public information and are subject to the procedure of disclosure under the Act on access to public information. The basis is the current jurisprudence of the Supreme Administrative Court and Voivodship Administrative Courts, literature, mainly comments on the act on access to public information, applicable legal acts. The study uses a dogmatic method of research consisting in the analysis of the applicable court jurisprudence, the legal status and views of representatives of the selected doctrine, and the entire study was divided into the introduction, five chapters and final conclusions. pl
dc.subject.pl informacja publiczna, ustawa o dostępie do informacji publicznej, udostępnianie informacji publicznej, orzecznictwo sądów pl
dc.subject.en public information, the act on access to public information, making public information available, jurisprudence of courts pl
dc.contributor.reviewer Bandarzewski, Kazimierz [SAP11016015] pl
dc.contributor.reviewer Mączyński, Marek [SAP11014842] pl
dc.affiliation Wydział Prawa i Administracji pl
dc.identifier.apd diploma-162508-249290 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WPA3 pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy administracja pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)