Jagiellonian University Repository

Radzenie sobie w sytuacjach trudnych jako kategoria różnicująca funkcjonowanie młodzieży prawidłowo i wadliwie przystosowanej społecznie – analiza teoretyczna

Radzenie sobie w sytuacjach trudnych jako kategoria ...

Show full item record

dc.contributor.author Ostafińska-Molik, Barbara [SAP11020062] pl
dc.contributor.author Wysocka, Ewa pl
dc.contributor.editor Ambrozik, Wiesław pl
dc.contributor.editor Dąbrowska, Anna pl
dc.date.accessioned 2015-02-09T16:21:09Z
dc.date.available 2015-02-09T16:21:09Z
dc.date.issued 2014 pl
dc.identifier.isbn 978-83-62902-16-3 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/2943
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/pl/legalcode *
dc.title Radzenie sobie w sytuacjach trudnych jako kategoria różnicująca funkcjonowanie młodzieży prawidłowo i wadliwie przystosowanej społecznie – analiza teoretyczna pl
dc.title.alternative Coping in difficult situations as the category diversifying functioning of young people correctly and defectively socially adapted - theoretical analysis pl
dc.type BookSection pl
dc.pubinfo Warszawa : Pedagogium Wyższa Szkoła Nauk Społecznych pl
dc.description.physical 113-132 pl
dc.identifier.weblink http://hdl.handle.net/11315/1956 pl
dc.subject.pl młodzież pl
dc.subject.pl niedostosowanie społeczne pl
dc.subject.pl sytuacje trudne pl
dc.subject.pl style i strategie radzenia sobie pl
dc.subject.en young people pl
dc.subject.en the social maladjustment pl
dc.subject.en difficult situations pl
dc.subject.en styles and strategies of coping with pl
dc.description.series Biblioteka Polskiej Myśli Resocjalizacyjnej pl
dc.description.publication 0,4 pl
dc.title.container Innowacje resocjalizacyjne pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2017-02-16 pl
dc.affiliation Wydział Filozoficzny : Instytut Pedagogiki pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-NC-SA; otwarte repozytorium; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0; pl
dc.identifier.project ROD UJ / P pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach 3.0 Polska